083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 4/9/2019, 09:00 (GMT+7)

Đường di chuyển của thủy ngân trong môi trường

Thủy ngân rất dễ bay hơi, phát tán vào không khí có thể gây độc người bị phơi nhiễm, hoặc theo mưa ngấm vào đất, nước, hại cho người và sinh vật.

Đường di chuyển của thủy ngân trong môi trường

Đồ họa: Tạ Lư

Chia sẻ bài viết qua email