083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 19/9/2018, 19:00 (GMT+7)

Dự đoán thế giới công nghệ 100 năm sau

Trong tương lai, xe bay có thể trở nên phổ biến, công nghệ thực tế ảo kết nối với não ra đời và nhiều thiết bị tân tiến xuất hiện.

Dự đoán thế giới công nghệ 100 năm sau
 
 

Đồ họa: Life Noggin

Chia sẻ bài viết qua email