083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 13/9/2017, 13:11 (GMT+7)

Dự đoán diện mạo Trái Đất sau 250 triệu năm nữa

Các mảng kiến tạo của Trái Đất nằm trên một lớp quyển mềm luôn chuyển động, điều này từ từ làm thay đổi diện mạo Trái Đất theo thời gian.

Dự đoán diện mạo Trái Đất sau 250 triệu năm nữa
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: Tech Insider)

Chia sẻ bài viết qua email