083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 9/5/2019, 08:00 (GMT+7)

Dự án tài trợ công nghệ eZCooler tăng cường bảo quản vắcxin 

Việc sử dụng công nghệ mới trong bảo quản lạnh sẽ giúp đảm bảo tính toàn vẹn sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ.

Dự án tài trợ công nghệ eZCooler tăng cường bảo quản vắcxin 

Vnexpress 

Chia sẻ bài viết qua email