083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 9/10/2017, 15:10 (GMT+7)

Đồng hồ to bằng ngôi nhà hiển thị thời gian bằng ánh nắng

Các bộ phận của đồng hồ được sắp xếp tỉ mỉ để hiển thị thời gian bằng ánh nắng mà không cần đến bất cứ nguồn năng lượng nào khác.

Đồng hồ mặt trời hiển thị thời gian dựa vào ánh nắng
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: Hashem Al-Ghaili)

Chia sẻ bài viết qua email