083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 21/12/2017, 16:30 (GMT+7)

Đông chí đánh dấu ngày ngắn nhất trong năm

Đông chí diễn ra hôm nay, đánh dấu ngày ngắn nhất trong năm khi cực Bắc nghiêng xa nhất khỏi Mặt Trời.

Đông chí đánh dấu ngày ngắn nhất trong năm
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email