VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ tư, 22/2/2017 | 06:03 GMT+7

700 tỷ đồng cổ phần của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang

5 thành viên gia đình Thứ trưởng Công Thương nắm giữ khoảng 35% cổ phần tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

700 tỷ đồng cổ phần của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang

Anh Minh - Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email