083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 10/11/2017, 16:11 (GMT+7)

Đoàn xe tiêu chuẩn hộ tống Tổng thống Mỹ

Đoàn hộ tống có gần 20 xe đảm nhận các vai trò khác nhau, nhằm bảo đảm an toàn cho tổng thống Mỹ trong mọi tình huống.

Đoàn xe tiêu chuẩn hộ tống Tổng thống Mỹ

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email