083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 27/9/2017, 12:00 (GMT+7)

Độ sâu lớn nhất dưới lòng đất con người từng chinh phục

Giếng khoan dầu Z-44 Chayvo là nơi sâu nhất mà con người đào được, nhưng chúng ta phải đào thêm 6.400 km nữa mới đến được tâm Trái Đất.

Điểm sâu nhất dưới lòng đất mà con người đạt tới
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: Tech Insider)

Chia sẻ bài viết qua email