083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 29/10/2018, 07:00 (GMT+7)

Đọ độ bám chắc giữa băng dính và keo dán

Do khác biệt về cấu tạo, keo dán dính chắc hơn hẳn băng dính nhưng lại không thể sử dụng linh hoạt và bóc ra dùng lại.

Đọ độ bám chắc giữa băng dính và keo dán
 
 

Đồ họa: Elizabeth Cox

Chia sẻ bài viết qua email