083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 20/5/2017, 15:47 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu Trái Đất lớn gấp đôi?

Khi Trái Đất lớn gấp đôi, chúng ta sẽ nặng thêm gấp hai lần, cây cối thấp hơn và có nhiều hoạt động núi lửa xảy ra hơn.

Điều gì xảy ra nếu Trái Đất lớn gấp đôi?
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Life Noggin)

Chia sẻ bài viết qua email