083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 15/1/2019, 19:00 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu bạn bị 1.000 con ong đốt cùng lúc?

1.000 vết đốt chưa đến ngưỡng tử vong, nhưng có thể gây nguy hiểm nếu chỗ sưng chặn đường thở hoặc tổn thương mô khiến thận ngừng hoạt động.

Điều gì xảy ra nếu bạn bị 1.000 con ong đốt cùng lúc?
 
 

Đồ họa: Infographic Shows

Chia sẻ bài viết qua email