083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 23/5/2017, 09:30 (GMT+7)

Điều gì xảy ra khi ADN bị hư hại?

ADN trong mỗi tế bào bị hư hỏng hàng chục nghìn lần mỗi ngày. Tuy nhiên, tế bào có cách để tự sửa chữa chúng.

Điều gì xảy ra khi ADN bị hư hại?
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Monica Menesini)

Chia sẻ bài viết qua email