083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 18/10/2018, 10:24 (GMT+7)

Đảo rác nặng 80.000 tấn ở Thái Bình Dương

Bạn sẽ mất 121 ngày để đi bộ hết đảo rác Thái Bình Dương và số rác trên đảo đủ chất đầy 100 máy bay Boeing 747.

Đảo rác nặng 80.000 tấn ở Thái Bình Dương
 
 

Đồ họa: Tech Insider

Chia sẻ bài viết qua email