083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 14/2/2019, 15:22 (GMT+7)

Đạo luật giúp Trump qua mặt quốc hội để xây tường biên giới

Trump có thể ban bố tình trạng khẩn cấp, điều chuyển ngân sách từ nhiều nguồn để xây tường biên giới mà không cần quốc hội thông qua.

Đạo luật giúp Trump qua mặt quốc hội Mỹ để xây tường biên giới
 
 

Đồ họa: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email