083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 12/8/2017, 19:00 (GMT+7)

Dàn khí tài Mỹ ở Guam Triều Tiên muốn tấn công

Guam có những căn cứ quân sự lớn với các khí tài hiện đại, bị Triều Tiên coi như cái gai trong mắt.

Dàn khí tài Mỹ ở Guam Triều Tiên muốn tấn công

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email