083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 6/5/2017, 16:59 (GMT+7)

Đại dương trên Trái Đất rộng lớn tới mức nào?

Đại dương che phủ 71% diện tích bề mặt Trái Đất, chứa đựng 99% sinh quyển và một số đặc điểm địa chất lớn nhất của hành tinh này.

Đại dương trên Trái Đất rộng lớn tới mức nào?
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Scott Gass)

Đại dương trên Trái Đất rộng lớn tới mức nào?
 
 


Lê Hùng (Đồ họa: Scott Gass)

Chia sẻ bài viết qua email