083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 21/2/2018, 21:00 (GMT+7)

Cừu lai - loài có thể cung cấp nội tạng người

Các nhà khoa học Mỹ tạo thành công phôi thai lai giữa người và cừu, mở ra triển vọng nuôi dưỡng nội tạng người phục vụ cấy ghép.

Loài lai cừu - người có thể cung cấp nội tạng người
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email