083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 19/10/2016, 05:00 (GMT+7)

Cụm động từ với 'take'

Khi muốn nói bạn giống bố, hãy dùng 'take after'; khi máy bay cất cánh thì dùng 'take off'.

Cụm động từ với 'take'

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết qua email