083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 30/11/2016, 11:45 (GMT+7)

Cụm động từ với 'make'

'Make up to' là cố tỏ ra thân thiết hoặc khen một ai đó để đạt được lợi ích cá nhân, 'make off' là rời đi nhanh chóng.

Cụm động từ với 'make'

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết qua email