083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 10/12/2016, 06:00 (GMT+7)

Cụm động từ với 'Call'

"Call" đi với các giới từ tạo ra nhiều nghĩa đa dạng chứ không đơn thuần chỉ mang nghĩa gọi điện hay cuộc gọi như mọi người thường thấy.

Cụm động từ với 'Call'

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết qua email