Thứ hai, 10/9/2018, 10:18 (GMT+7)

Công nghệ trên xe tự lái - phương tiện di chuyển của tương lai

Xe tự lái được trang bị hệ thống định vị, hệ thống cảm biến và chương trình phân tích dữ liệu để hoạt động an toàn.

Công nghệ trên xe tự lái - phương tiện tương lai của con người
 
 

Đồ họa: Life Noggin

 

Chia sẻ bài viết qua email