083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 12/3/2018, 12:00 (GMT+7)

Công nghệ thu giữ CO2 giúp giảm ô nhiễm khí thải

Công nghệ thu giữ CO2 có thể thu thập tới 90% lượng khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch.

Công nghệ thu giữ CO2 giúp giảm ô nhiễm khí thải
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email