083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 15/12/2017, 15:00 (GMT+7)

Công nghệ giúp NASA phát hiện hành tinh mới trong hệ sao Kepler 90

NASA sử dụng công nghệ học máy với sự trợ giúp của Google AI để phân tích 15.000 tín hiệu từ dữ liệu của Kính viễn vọng vũ trụ Kepler để phát hiện hành tinh thứ 8 trong hệ sao Kepler 90.

Công nghệ giúp phát hiện hành tinh mới trong hệ sao Kepler 90
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: Sun)

Chia sẻ bài viết qua email