083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 17/6/2019, 17:44 (GMT+7)

Công cụ hỗ trợ của cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ

Súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn... là những công cụ hỗ trợ của cảnh sát giao thông.

Công cụ hỗ trợ của cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ

Tạ Lư-Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email