083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 3/4/2019, 07:00 (GMT+7)

Cơ chế sản xuất điện của pin mặt trời

Pin mặt trời bao gồm nhiều tế bào quang điện có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành điện năng.

Cơ chế sản xuất điện của pin mặt trời
 
 

Đoàn Dương (Đồ họa: AFP)

Chia sẻ bài viết qua email