083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 31/7/2017, 20:00 (GMT+7)

Cơ chế kích thích cơ thể kháng bệnh của vắc-xin

Vắc-xin kích hoạt hệ thống miễn dịch tạo ra các kháng thể để chống lại mầm bệnh xâm nhập.

Cơ chế kích thích cơ thể kháng bệnh của vắc-xin
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Kelwalin Dhanasarnsombut)

Chia sẻ bài viết qua email