083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 19/3/2019, 20:00 (GMT+7)

Cơ chế hoạt động của vắcxin

Vắcxin sử dụng mầm bệnh yếu hoặc đã chết để huấn luyện cơ thể cách tiêu diệt những tác nhân gây bệnh tương tự trong tương lai.

Cơ chế hoạt động của vắcxin
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email