083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo
Thứ năm, 26/7/2018, 13:33 (GMT+7)

Cơ chế hoạt động của đập thủy điện

Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo bền vững, sử dụng turbine và máy phát điện để chuyển hóa sức nước thành điện năng.

Cơ chế hoạt động và ưu, nhược điểm của đập thủy điện
 
 

Đồ họa: Student Energy/BC Hydro 

Chia sẻ bài viết qua email