083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 28/11/2018, 17:14 (GMT+7)

Cơ chế hoạt động của công nghệ chỉnh sửa gene trên người

Hệ thống CRISPR-Cas9 hoạt động như một chiếc "kéo phân tử" cho phép cắt bỏ một trình tự ADN bất kỳ để chỉnh sửa hoặc thay.

Cơ chế hoạt động của công cụ chỉnh sửa gene CRISPR-Cas9
 
 

Đồ họa: Mayo Clinic

Chia sẻ bài viết qua email