083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 24/4/2018, 07:00 (GMT+7)

Cơ chế hình thành mưa đá

Mưa đá thường xảy ra vào mùa hè, hình thành trong điều kiện mây giông và hiện tượng đối lưu khí quyển diễn ra mạnh mẽ.

Cơ chế hình thành mưa đá
 
 

 

Đồ họa: Rudi Rainbow

Đoàn Dương

Chia sẻ bài viết qua email