083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 1/8/2018, 10:18 (GMT+7)

Cơ cấu kinh tế Hà Nội sau 10 năm mở rộng

Cuộc mở rộng địa giới hành chính năm 2008 đã giúp Hà Nội đạt những mốc tăng trưởng lớn về kinh tế sau 10 năm.

Cơ cấu kinh tế Hà Nội sau 10 năm mở rộng

Minh Sơn - Tạ Lư

Chia sẻ bài viết qua email