083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 1/2/2017, 19:00 (GMT+7)

Chiều cao bầu trời qua các mốc so sánh

Những vật thể do con người tạo ra vẫn quá bé nhỏ khi so sánh với chiều cao của bầu trời.

Chiều cao của bầu trời qua các mốc so sánh
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Bright Side)

Chia sẻ bài viết qua email