083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 26/12/2019, 10:30 (GMT+7)

Cấu trúc tổ rộng tới 185 m2 của kiến lửa

Chỗ đùn lên mặt đất của tổ kiến lửa chỉ là một phần trong cấu trúc khổng lồ với vô số đường hầm ngang dọc.

Cấu trúc tổ rộng tới 185 m2 của kiến lửa
 
 

Đồ họa: Science Insider

Chia sẻ bài viết qua email