083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 20/1/2019, 17:01 (GMT+7)

Cấu tạo cánh giúp chim cú bay không phát ra tiếng động

Chim cú gần như không phát ra tiếng động khi bay do cánh của chúng có thể triệt tiêu nhiễu động không khí và hấp thụ âm thanh.

Cấu tạo cánh giúp chim cú bay không phát ra tiếng động
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email