083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 25/4/2018, 07:34 (GMT+7)

Cách thích nghi để con người có thể sống dưới nước

Con người có thể cần mang cá hoặc nhịn thở lâu hơn, bơi nhanh hơn và thay đổi chế độ ăn uống nếu muốn sống thời gian dài dưới nước.

Cách thích nghi của con người nếu muốn sống dưới nước
 
 

Đồ họa: Life Noggin

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết qua email