083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 6/11/2017, 00:00 (GMT+7)

Các sự kiện quan trọng của Tuần lễ cấp cao APEC

Diễn ra từ ngày 6 đến 11/11 tại TP Đà Nẵng, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ có nhiều hội nghị quan trọng.

Các sự kiện quan trọng của Tuần lễ cấp cao APEC

Việt Chung - Việt Anh - Nguyễn Đông

Chia sẻ bài viết qua email