083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 15/1/2015, 10:03 (GMT+7)

Các giai đoạn huấn luyện phi công

Để có thể điều khiển máy bay thương mại, phi công phải trải qua quá trình huấn luyện công phu và tốn kém.

Các giai đoạn huấn luyện phi công

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email