083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 15/10/2018, 10:11 (GMT+7)

Các dự án giao thông tỷ USD đang triển khai

Ngoài dự án đường sắt tốc độ cao trong giai đoạn nghiên cứu, nhiều dự án giao thông tỷ USD khác đều đã được phê duyệt và đang triển khai.

Các dự án giao thông tỷ USD đang triển khai

Việt Chung - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email