083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 6/11/2016, 09:00 (GMT+7)

Các cách diễn đạt thay 'Yes'

Thay vì lúc nào cũng nói 'Yes' để xác nhận hay đồng ý một việc gì đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng 'Absolutely' hay 'Definitely'.

Các cách diễn đạt thay 'Yes'

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết qua email