083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Thứ ba, 24/3/2020, 15:04 (GMT+7)

Các bước xét nghiệm nhanh nCoV

Mẫu bệnh phẩm từ dịch mũi hoặc họng bệnh nhân được làm sạch và tách chiết vật chất di truyền (ARN), sau đó sử dụng chất đánh dấu phát hiện virus.

Các bước xét nghiệm nhanh nCoV

Thu Thảo - Tạ Lư

Dữ liệu: Graphic News

Chia sẻ bài viết qua email