083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 2/8/2018, 00:00 (GMT+7)

Các biện pháp áp dụng thiết quân luật, giới nghiêm từ năm 2019

Khi an ninh ở địa phương nào đó bị xâm phạm nghiêm trọng, nhà chức trách được huy động người, phương tiện... để thực hiện Thiết quân luật.

Các biện pháp áp dụng thiết quân luật, giới nghiêm từ năm 2019

Tạ Lư - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email