083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 22/10/2018, 09:58 (GMT+7)

Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

Theo ước tính của Chính phủ, tất cả chỉ tiêu được Quốc hội giao trong năm 2018 đều hoàn thành, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

Việt Chung - Anh Minh

Chia sẻ bài viết qua email