083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 23/8/2017, 10:29 (GMT+7)

Bố trí của hải quân Mỹ trên toàn thế giới

Tàu hải quân Mỹ ở khắp các đại dương đang phải dừng mọi hoạt động sau hai vụ va chạm giữa tàu khu trục và tàu hàng.

Bố trí của hải quân Mỹ trên toàn thế giới

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email