083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Thứ bảy, 14/4/2018, 19:39 (GMT+7)

Bố phòng lực lượng của các bên trước cuộc không kích Syria

Mỹ và đồng minh triển khai nhiều khí tài ngoài khơi Syria, nhằm chuẩn bị cho cuộc không kích vào các mục tiêu trong lãnh thổ nước này.

Bố phòng lực lượng của các bên trước cuộc không kích Syria

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email