083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 21/3/2017, 14:09 (GMT+7)

Bố phòng hạt nhân của Triều Tiên

Triều Tiên có nhiều cơ sở, lò phản ứng hạt nhân bố trí chủ yếu ở khu vực miền bắc.

Bố phòng hạt nhân của Triều Tiên

Việt Chung (theo Reuters)

Chia sẻ bài viết qua email