083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 8/8/2018, 09:36 (GMT+7)

Bộ Công an tinh gọn bộ máy, giảm 1.900 đơn vị như thế nào?

Bộ Công an không còn 6 tổng cục, giảm 60 Cục cùng 300 đầu mối cấp bộ cùng 1.500 đơn vị tại địa phương.

Bộ Công an tinh gọn bộ máy, giảm 1.900 đơn vị như thế nào?

Tiến Thành - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email