VnExpress
083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo
Thứ ba, 28/8/2018, 00:00 (GMT+7)

Bộ Công an không kiểm tra chuyên ngành với loại vũ khí gì?

12 sản phẩm, hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được loại khỏi danh mục kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu của Bộ Công an, từ tháng 8.

Bộ Công an không kiểm tra chuyên ngành với loại vũ khí gì?

Việt Chung - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email