083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 7/12/2017, 05:00 (GMT+7)

Bitcoin được 'đào' như thế nào

Dù Bitcoin chưa được xem là tiền tệ, tài sản hợp pháp ở Việt Nam, số lượng người "đào" vẫn không ngừng tăng lên.

Bitcoin được 'đào' như thế nào

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email