083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Thứ hai, 23/3/2020, 14:30 (GMT+7)

Băng có thể tồn tại trên sao Thủy

Dù nằm gần sao chủ nhất, sao Thủy có thể có băng ở vùng cực do quá trình phản ứng hóa học dưới tác động của gió mặt trời.

Băng có thể tồn tại trên sao Thủy
 
 

Đồ họa: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email